Tag Archives: trao đổi vật chất

[Sản khoa cơ bản số 2] Nhiễm sắc thể Y

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG  Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1.Trình bày được các đặc điểm cấu trúc của nhiễm sắc thể Y 2.Trình bày được các chức năng sinh lý của nhiễm sắc thể Nhiễm sắc thể Y là một allosome. bộ nhiễm sắc thể của …

Chi tiết

[Sinh lí Guyton số 49] Các cảm giác đau của cơ thể: Đau, Đau đầu và Cảm giác nhiệt

Nhiều bệnh của cơ thể gây đau. Hơn nữa khả năng chẩn đoán những bệnh khác nhau phụ thuộc rất lớn vào sự hiểu biết của bác sĩ lâm sàng về những đặc tính khác nhau của đau. Vì những lí do này, phần đầu tiên của chương này dành …

Chi tiết

[MindmapsTina] Sinh Học Campbell (P3) _ Khảo sát TB Động Vật -Thực Vật + Nhân TB

 Mindmaps Tina Cùng ôn lại Sinh Học Campbell _ Khảo sát TB Động Vật -Thực Vật + Nhân TB Sinh Học Campbell daily 2 chúng ta đã tìm hiểu về: – Sinh vật tương tác, trao đổi vật chất với môi trường theo những cách nào – Tìm hiểu vì …

Chi tiết