Tag Archives: #vũ_hán

[COVID-19] Có bao nhiêu người nhiễm virus Vũ Hán?

Thể thao brain: có bao nhiêu người nhiễm virus Vũ Hán? Tác giả: Bác sĩ Nguyễn Tuấn Câu hỏi dài hơn là ‘có bao nhiêu phần trăm người trong cộng đồng bị nhiễm virus Vũ Hán?’ Câu trả lời ngắn là không thể nào biết. Nhưng chúng ta có thể …

Chi tiết