Tag Archives: xạ trị

[XẠ TRỊ] Cơ chế làm việc của xạ trị

Năm 1896 một giáo sư vật lý người Đức, Wilhelm Conrad Roentgen, đã giới thiệu một bản thuyết trình đáng chú ý có tên: “Sự liên quan đến một loại tia mới”. Roentgen đã gọi nó là “Tia X”, chữ “x” mang ý nghĩa một điều gì đó chưa được …

Chi tiết

[UNG THƯ] “GRADE” Khái niệm đang bị hiểu lầm tai hại trong ung thư!!

“Có lẽ khi thấy mình viết bài này nhiều anh chị làm về ung thư thấy mắc cười, một khái niệm sơ khai như vậy mà cũng dành thời gian lãng phí. Nhưng thực sự mình thấy đây là khái niệm đang bị hiểu sai một cách tai hại. Sở …

Chi tiết