[Tài liệu] Chế độ thở PRVC hay VC+ là chế độ thở thể tích hay áp lực.

Cảm ơn bài chia sẻ rất hay của Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn.

========================================

Link download pdf: https://drive.google.com/file/d/1Lc_NkbleqJAuoMqhX8xaolnJajWGpLm3/view?fbclid=IwAR1evoM0r_tLZTKHYX68sefuQDwInmEF9kcEUrPLW1xgZBG3gDULwELvm4o

Đầu tiên xin phiên một chút.

Chữ PRVC, viết tắt từ chữ Pressure- regulated volume control, cũng như VC+ là viết tắt từ Volume control plus. Hai cái tên trên đều có từ volume control, có nghĩa là thể tích. Vậy chế độ thở này có phải là chế độ thể tích hay không?
Quay lại từ cơ bản. Chế độ thở thể tích là chế độ thở cung cấp thể tích lưu thông (tidal volume, VT) hằng định (không thay đổi). Để cung cấp thể tích hằng định như vậy, máy thở sẽ phải lưu lượng hít vào (inspiratory flow, V̇ MAX) và thời gian hít vào (inspiratory time, TI). Ví dụ, trong chế độ VCV với kiểu lưu lượng hằng định (square), để cung cấp VT = 250 ml, với thời gian TI = 1 giây, cần có một lưu lượng (tốc độ dòng ) không đổi là V̇ MAX = (0,25 L x 60) : 1 = 15 L/phút. Thể tích VT này cố định, không thay đổi dù cơ học (airway resistance hoặc lung compliance) có thay đổi đi nữa.

Trong khi đó, để cài đặt ở chế độ thở PCV với VT = 250 ml, người BS phải kết nối vào máy thở và dò tìm mức Pi thích hợp, cho phép đạt được VTE là 250 ml (xin xem #thacmacbiethoiai số 04). Vấn đề nằm ở chỗ, nếu cơ học thay đổi, thì VT cung cấp cũng thay đổi. Ví dụ, ngày càng nặng hơn, độ giãn nở giảm, vì vậy cùng một mức Pi trước đó thì VT sẽ giảm. hợp khác, khi cài đặt thở máy ban đầu cho hen nguy kịch, với tình trạng thắt phế quản nặng, có khi các bạn phải dùng mức Pi rất cao, đôi khi 20 – 25 cmH2O mới đạt được VT . Nhưng nếu tình trạng thắt phế quản đã cải thiện do dùng giãn phế quản, mức Pi trước đó sẽ gây ra căng quá mức do thể tích cung cấp quá lớn, có thể gây như tràn màng …..

Advertisement

 

Advertisement

Giới thiệu Lac Thu

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy Nội dung: Nêu được các loại xét nghiệm …