[Tài liệu] Chia sẻ full bộ tài liệu về covid-19

Full bộ tài liệu -19 đầy đủ về:

Down từng file lẻ:

https://drive.google.com/file/d/1s6DXKrXUscEPZTkK5DGgw42K2n2Ozume/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1h18qIiDz1Yuj1LtCUNLFWc-FV1FPQSaV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UDjlSrfacMj5Ra3_zbCwlpNuR7Krz17a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rt6t_H311tliFqeRiwmjHB2bYOrl_L-Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/137nuxN0AeFPcZTzQ8nlrK6lnnuFesvgs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1t6QrgREiDFDOgyIVYkdfh5414K8SB7_i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Fsi0-xFLuvyafTcfL7Kw3yLfhEg4Fixu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YfkoMe4EnIODpB7CQJPSS3KUfqRuhzji/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jAKk5mvhwG0ddy1mHNAp8yF4ww1IIW5Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10ezH-QLlQbv_evE6V1d4QAtMWQEhC2h-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SeZLTNJNKjx79SaKkonnhyPjePd-1oFr/view?usp=sharing

 

Link down full

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_JiVMVSdQvkEPNzt67lZ4uz2Bhcuo-j0

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Huỳnh Lê Thái Bão

Huỳnh Lê Thái Bão
BS Huỳnh Lê Thái Bão sáng lập ykhoa.org với mong muốn mang lại những cases lâm sàng, kiến thức và tin tức bổ ích đến với sinh viên y khoa và cộng đồng. Liên hệ Facebook: https://fb.com/hlthaibao

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Thoái hóa khớp

THOÁI HÓA KHỚP Nguồn: TS. DS. Phạm Đức Hùng – VYPO Tác giả: Nguyễn Ngọc …