[Tài liệu] Chia sẻ full bộ tài liệu về covid-19

Rate this post

Full bộ tài liệu Covid-19 đầy đủ về:

  • Đại cương
  • Dịch tễ học
  • Triệu chứng
  • Chẩn đoán
  • Điều trị
  • Dự phòng

Down từng file lẻ:

https://drive.google.com/file/d/1s6DXKrXUscEPZTkK5DGgw42K2n2Ozume/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1h18qIiDz1Yuj1LtCUNLFWc-FV1FPQSaV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UDjlSrfacMj5Ra3_zbCwlpNuR7Krz17a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rt6t_H311tliFqeRiwmjHB2bYOrl_L-Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/137nuxN0AeFPcZTzQ8nlrK6lnnuFesvgs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1t6QrgREiDFDOgyIVYkdfh5414K8SB7_i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Fsi0-xFLuvyafTcfL7Kw3yLfhEg4Fixu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YfkoMe4EnIODpB7CQJPSS3KUfqRuhzji/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jAKk5mvhwG0ddy1mHNAp8yF4ww1IIW5Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10ezH-QLlQbv_evE6V1d4QAtMWQEhC2h-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SeZLTNJNKjx79SaKkonnhyPjePd-1oFr/view?usp=sharing

 

Link down full

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_JiVMVSdQvkEPNzt67lZ4uz2Bhcuo-j0

Giới thiệu Huỳnh Lê Thái Bão

BS Huỳnh Lê Thái Bão sáng lập ykhoa.org với mong muốn mang lại những cases lâm sàng, kiến thức và tin tức bổ ích đến với sinh viên y khoa và cộng đồng. Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/huynhlethaibao

Check Also

[JAMA 2020] Nhiễm trùng niệu tái phát ở phụ nữ

Nhiễm trùng niệu tái phát ở phụ nữ Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) ảnh …