[Tài liệu] The ECG Made Easy (Ấn bản lần 8 – Tiếng Việt)

Print Friendly, PDF & Email

[Tài liệu] The ECG Made Easy (Ấn bản lần 8 – Tiếng Việt)

By John R. Hampton
DM MA DPhil FRCP FFPM FESC
Emeritus Professor of Cardiology
University of Nottingham, UK
Hiệu đính: PGS. TS. Châu Ngọc Hoa*
BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân*

Link Download :

Chia sẻ để thấy Link Download !!

Advertisement
[lockercat]

https://drive.google.com/file/d/15QzawRM1z8e7kfYSdolk7YCzINXacxJM/view?fbclid=IwAR3IYhAlQ3nM9lRC3J9gtLDrVK6EtD_wuGLAXLVz5fLo_r4Xsdfon7C_0To

[/lockercat]

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi !!

Advertisement

Giới thiệu Tiến Hà

Check Also

The IT Environment and Organization

The world of IT and business has gone through rapid changes in the last three …