[Tài liệu] The ECG Made Easy (Ấn bản lần 8 – Tiếng Việt)

Rate this post

[Tài liệu] The ECG Made Easy (Ấn bản lần 8 – Tiếng Việt)

By John R. Hampton
DM MA DPhil FRCP FFPM FESC
Emeritus Professor of Cardiology
University of Nottingham, UK
Hiệu đính: PGS. TS. Châu Ngọc Hoa*
BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân*

Link Download :

Chia sẻ để thấy Link Download !!

[lockercat]

https://drive.google.com/file/d/15QzawRM1z8e7kfYSdolk7YCzINXacxJM/view?fbclid=IwAR3IYhAlQ3nM9lRC3J9gtLDrVK6EtD_wuGLAXLVz5fLo_r4Xsdfon7C_0To

[/lockercat]

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi !!

Advertisement

Giới thiệu Tiến Hà

Check Also

Có rất nhiều thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm điều trị và chăm sóc da mụn

Có rất nhiều thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm điều trị và chăm …