[Tài liệu] The ECG Made Easy (Ấn bản lần 8 – Tiếng Việt)

[Tài liệu] The ECG Made Easy (Ấn bản lần 8 – Tiếng Việt)

By John R. Hampton
DM MA DPhil FRCP FFPM FESC
Emeritus Professor of Cardiology
University of Nottingham, UK
Hiệu đính: PGS. TS. Châu Ngọc Hoa*
BS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân*

Link Download :

Chia sẻ để thấy Link Download !!

Advertisement
[lockercat]

https://drive.google.com/file/d/15QzawRM1z8e7kfYSdolk7YCzINXacxJM/view?fbclid=IwAR3IYhAlQ3nM9lRC3J9gtLDrVK6EtD_wuGLAXLVz5fLo_r4Xsdfon7C_0To

[/lockercat]

Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi !!

Advertisement

Giới thiệu Tiến Hà

Check Also

[Chia sẻ] Những cơn thèm ăn tiết lộ gì về sức khỏe bạn?

Thèm gì ăn nấy liệu có đúng hem? Cơ thể đang phát tín hiệu thèm …