Tài liệu webinar số 3: “X-Quang ngực cơ bản”

Advertisement

Xem lại video:

 

 

 

Xem tài liệu dưới đây: Bạn chỉ bấm vào từng ảnh là sẽ hiện full màn hình cho bạn di chuyển.

Tác giả giữ bản quyền nên hiện tại chỉ có thể chia sẻ với hình thức hiện tại

Advertisement
Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Huỳnh Lê Thái Bão

BS Huỳnh Lê Thái Bão sáng lập ykhoa.org với mong muốn mang lại những cases lâm sàng, kiến thức và tin tức bổ ích đến với sinh viên y khoa và cộng đồng. Liên hệ Facebook: https://fb.com/hlthaibao