[Tiếng Anh Y Khoa] WHAT IS YOUR SPECIALTY ?

Rate this post

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗜𝗦 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟𝗧𝗬 ?

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗜𝗦 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟𝗧𝗬? CHUYÊN MÔN CỦA BẠN LÀ GÌ?

😊Có bao giờ người khác hỏi về chuyên môn của bạn nhưng bạn lại chẳng biết trả lời bằng tiếng Anh thế nào? Vậy hôm nay mình giới thiệu một số 𝙩𝙪̛̀ 𝙫𝙪̛̣𝙣𝙜 𝙫𝙚̂̀ 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙢𝙤̂𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙮 𝙠𝙝𝙤𝙖 nhé.

😊Một hoạt động nhỏ cho các bạn là giới thiệu về chuyên môn của mình.

Mình trước, “𝙈𝙮 𝙨𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡𝙩𝙮 𝙞𝙨 𝙋𝙝𝙮𝙨𝙞𝙘𝙖𝙡 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙖𝙥𝙮” (chuyên môn của mình là Vật lý trị liệu)

Advertisement

“What about you?” (Còn bạn thì sao?)

Link bài viết : https://www.facebook.com/groups/ylamsang/posts/1293539347758687/

Cảm ơn sinh viên Minh Phương Lương Nguyễn đã chia sẻ bài viết trên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Huyền Trang

Check Also

Ca hình ảnh học 43: Gãy xương đòn kín đáo

Ca hình ảnh học 43 Gãy xương đòn kín đáo Nam 13 tuổi, sau chấn …