[VYPO] Upadacitinib thể hiện hiệu quả vượt trội so với Abatacept

Upadacitinib thể hiện hiệu quả vượt trội so với Abatacept
2 trị dạng thấp được so sánh head to head trong 1 pha III có hơn 600 tham gia. Kểt quả được xuất bản trên NEJM vào 15-10-
Xem thêm về dạng thấp: https://pharmavn.org/viem-khop-dang-thap.html
Advertisement
Biên : Hồ Thuỷ Tiên
TS.DS. Phạm Đức Hùng
Nguồn : Diễn đàn Bác sĩ trẻ
Advertisement

Giới thiệu Haunguyen

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Guidelines] Chia sẻ các điểm chính của 12 hướng dẫn lâm sàng năm 2020 và cuối 2019 (NEJM keypoints)

Toàn bộ bản tóm tắt 12 guidelines tại link sau: https://bit.ly/2TyOVbo Cập nhật hướng dẫn về …