7749 KIỂU KHÓC TRONG TIẾNG ANH

7749 KIỂU KHÓC TRONG TIẾNG ANH

Tác giả: Bs Đỗ Trung Kiên

Link bài viết : [ https://www.facebook.com/100000162611124/videos/792284685746828/ ]

Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Bs Đỗ Trung Kiên đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

Ca hình ảnh học 37: Di căn phổi đa ổ dạng nốt (di căn dạng thả bóng) trên Xquang và CT scan ngực.

Ca hình ảnh học 37: Di căn phổi đa ổ dạng nốt (di căn dạng …