Domaianh2001

[GIẢI PHẪU SỐ 18] TĨNH MẠCH – BẠCH MẠCH ĐẦU MẶT CỔ

TĨNH MẠCH ĐẦU MẶT CỔ Các tĩnh mạch của đầu và cổ có thể chia làm hai nhóm : nhóm nông, dẫn lưu máu từ các phần bên ngoài; và nhóm sâu dẫn lưu máu từ các cấu trúc sâu. Tất cả tĩnh mạch, dù nông hay |sâu đều đổ …

Chi tiết

[GIẢI PHẪU SỐ 8] MÔNG

Vùng mông (regio glutea) là một vùng có nhiều mạch máu và thần kinh quan trọng từ chậu hông đi qua để xuống chi dưới. 1. GIỚI HẠN VÙNG MÔNG Vùng mông được giới hạn bởi. – Ở trên là mào chậu (crista iliaca). – Ở dưới là nếp lằn …

Chi tiết

[GIẢI PHẪU SỐ 6] BÀN TAY

GIỚI HẠN CỦA BÀN TAY Bàn tay giới hạn từ nếp gấp cổ tay xa nhất đến đầu các ngón tay, được chia làm hai phần: gan tay và mu tay. GAN TAY (palma manus) 1. LỚP NÔNG 1.1. DA VÀ TỔ CHỨC DƯỚI DA. Da dày và dính chắc …

Chi tiết

[GIẢI PHẪU SỐ 4] KHUỶU

GIỚI HẠN Khuỷu nối cẳng tay vào cánh tay, gồm có các vùng ở phía trên và dưới nếp khuỷu hai khoát ngón tay. Phía trước là vùng khuỷu trước, phía sau là vùng khuỷu sau, chính giữa là khớp khuỷu (H.5.5.) VÙNG KHUỶU TRƯỚC (regio cubiti anterior) 1. LỚP …

Chi tiết

[GIẢI PHẪU SỐ 2] NÁCH

1. GIỚI HẠN Nách hay vùng nách (regio acillaris) là tất cả phần mềm nằm ở khoảng giới hạn bởi xương cánh tay, khớp vai và vùng đenta ở ngoài, thành ngực và vùng ngực ở trước và trong, vùng vai ở sau. Tất cả tạo nên một khoang gọi …

Chi tiết