thien an

[ Sản khoa cơ bản số 93] Sử dụng kháng sinh trong khi thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ

MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Liệt kê được các kháng sinh có thể dùng an toàn trong thời gian thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ 2. Phân tích được lý do của việc chống chỉ định của một số kháng …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 91] Biến chứng ở tuyến vú thời kỳ hậu sản

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Phân biệt được các biến chứng thường gặp nhất ở tuyến vú xảy ra trong thời kỳ hậu sản 2. Trình bày được cách xử trí một trường hợp núm vú phẳng hay lộn núm vú …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 89] Miễn dịch học của sữa mẹ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được sự tổng hợp của sIgA trong sữa mẹ 2. Trình bày được vai trò của sIgA và của lactoferrin có trong sữa mẹ Sữa mẹ là một chất tiết đặc biệt của tình …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 87] Sữa mẹ loài người

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Giải thích vì sao sữa mẹ là thức ăn lý tưởng nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 2. Phân tích được vai trò của các hormone prolactin, oxytocin và các chất ức chế tạo …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 85] Chăm sóc trẻ sơ sinh những ngày đầu tại khoa hậu sản

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Liệt kê được những nội dung phải thực hiện khi khám trẻ hàng ngày tại khoa hậu sản 2. Trình bày được nguyên lý của chuỗi ấm và cách phòng tránh hạ thân nhiệt ở trẻ …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 83] Vấn đề thường gặp ở sản phụ những ngày đầu hậu sản

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được mục tiêu và cách chăm sóc vết may tầng sinh môn 2. Trình bày được nguyên nhân và cách xử trí một trường hợp bí tiểu sau sanh 3. Trình bày được mục …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 81] Sanh khó do vai – Kẹt vai

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được các yếu tố nguy cơ của kẹt vai 2. Trình bày được hậu quả của kẹt vai 3. Trình bày được nguyên tắc xử trí kẹt vai KẸT VAI LÀ MỘT CẤP CỨU …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 79] Nhau bong non

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được sinh bệnh học và diễn biến tự nhiên của nhau bong non 2. Trình bày được phương thức tiếp cận thực hiện chẩn đoán một trường hợp nhau bong non 3. Trình bày …

Chi tiết

[ Sản khoa cơ bản số 77] Nguyên lý của xử trí băng huyết sau sanh theo nguyên nhân

BĂNG HUYẾT SAU SANH DO ĐỜ TỬ CUNG Đờ tử cung chiếm 80% các trường hợp BHSS. Việc co thắt của cơ tử cung quan trọng hơn cơ chế đông máu trong việc ngăn ngừa chảy máu từ vị trí nhau bám. Thông thường, sau khi sổ nhau tử cung …

Chi tiết

[Sản khoa cơ bản số 75 ] Sốc sản khoa trong chuyển dạ

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Sau khi học xong, sinh viên có khả năng: 1. Trình bày được định nghĩa và phân loại sốc 2. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và phân độ sốc mất máu 3. Trình bày được đặc điểm lâm sàng của thuyên tắc ối 4. …

Chi tiết