Bảng đánh giá nguy cơ Đái Tháo Đường type 2 theo guideline ADA2023

Rate this post

Bảng đánh giá nguy cơ Đái Tháo Đường type 2 theo guideline ADA2023

———————————————————————————————–

Tác giả: BS. Nguyễn Thiên Phúc

Link bài viết: https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/posts/1614647142314571/

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến BS. Nguyễn Thiên Phúc 
đã đồng  ý chia sẻ bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Giới thiệu Pham Hoa

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …