Ca hình ảnh học 40: Tái tạo thể tích bề mặt 3D trong siêu âm thai

Rate this post

Ca hình ảnh học 40

Tái tạo thể tích bề mặt 3D trong siêu âm thai

  Siêu âm 3D là kỹ thuật siêu âm tiên tiến, siêu âm 3 chiều, giúp tái hiện rõ và sinh động hình thái ngoài của thai ở nhiều góc độ khác nhau. Hình ảnh thu được từ siêu âm 3D không dừng lại ở chỗ thấy khuôn mặt bé, mà còn giúp đánh giá các dị tật bẩm sinh nghi ngờ trên siêu âm 2D nếu có, để cả bác sĩ và cha mẹ có thể hình dung được rõ ràng vấn đề của con mình. Các dị tật và bất thường phần phụ của thai thấy được như: sứt môi, hở hàm ếch, tay chân khoèo, ngắn chi, bất cân xứng đầu bụng, dây rốn thắt nút, dây rốn quấn cổ…
  Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng quét ra được một khuôn mặt thai hoàn chỉnh và hoàn hảo, thường sẽ thấy khuyết chỗ này chỗ kia (nhưng những khiếm khuyết này là bình thường).
  Công nghệ tích hợp trên máy siêu âm càng chuyên sâu cho thai thì hình ảnh tạo ra càng đẹp, rực rỡ và sống động.
Điều kiện thích hợp để thực hiện siêu âm 3D tốt:
– Đủ ối vùng trước mặt thai
– Mặt thai ngửa hướng ra trước
Advertisement
– Không có các thành phần nằm trước mặt thai như dây rốn, tay, chân
Trên đây là chia sẻ của tác giả.
    
Tác giả: Ths.BS Đoàn Vũ Xuân Lộc
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …