Ca hình ảnh học 42: Gãy mỏm răng C2 (Odontoid fracture)

5/5 - (1 bình chọn)

Ca hình ảnh học 42:Gãy mỏm răng C2 (Odontoid fracture)

Một tình huống gãy mỏm răng C2 thuộc type III theo phân loại Anderson and D’Alonzo là gãy từ chỗ nối mỏm răng qua thân C2, xếp loại gãy vững. Mặt cắt coronal giúp thấy rõ được tương quan giữa đường gãy với thân đốt sống.
Type III có thể nhầm lẫn với type II trên mặt cắt sagittal vì đường gãy nằm ngay trên thân đốt sống.
Ống sống cổ vẫn toàn vẹn.
Gãy mỏm răng thuộc gãy đốt trục. Tổn thương thần kinh ở gãy đốt trục là không phổ biến (chỉ xảy ra dưới 10% số trường hợp).
Sau chấn thương ngã đập vai thì bệnh nhân có một hình thái tư thế rất đặc biệt là rụt cổ khi đứng cũng như lúc nằm, giống chim cánh cụt, được giải thích là do đau vùng cổ sau, co thắt cơ cạnh sống, hạn chế tầm vận động cổ.
Ban đầu được châm cứu điều trị, sau khám chuyên khoa ngoại cột sống mới phát hiện gãy cột sống cổ.
Advertisement
Tác giả: Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.Bs Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …