Ca hình ảnh học 43: Gãy xương đòn kín đáo

Rate this post

Ca hình ảnh học 43

Gãy xương đòn kín đáo

Nam 13 tuổi, sau chấn thương thấy đau vùng xương đòn phải, quan sát thấy xương đòn phải nhô cao hơn rõ rệt so với bên trái, ấn có điểm đau chói.
Không hiểu sao lại được cho siêu âm phần mềm trước. Siêu âm phát hiện gãy xương đòn phải, đã có sự mất liên tục bề mặt xương đòn, gập góc nhẹ bề mặt xương, đó là vị trí gãy.
Xquang được thực hiện sau đó nhưng lần chụp đầu tiên thấy xương đòn bình thường. Vậy có gãy hay không? Kỹ thuật viên Xquang sau đó đã thay đổi hướng chụp, và rằng gãy xương đòn là rõ ràng. Một tình huống gãy gập góc ít di lệch.
Trường hợp như trên không phải ít gặp, đau là rõ rệt nhưng chụp phim không thấy gì. Vậy nên kết hợp siêu âm cơ xương khớp nên là lựa chọn đi cùng khi nghi ngờ có tổn thương nhưng không rõ ràng, cũng giống như khảo sát gãy xương sườn vậy.
Advertisement
 
Tác giả: Ths.BS Đoàn Vũ Xuân Lộc
Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Ths.BS Đoàn Vũ Xuân Lộc đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …