[Ca hình học số 2] Basedow

Rate this post

Ca hình ảnh học 2:

Basedow

Bệnh nhân nữ, 38 tuổi đến khám vì mệt ngực, run tay buổi sáng, thể trạng ốm.
Siêu âm ghi nhận các đặc điểm của bệnh lý Basedow:
-Tuyến giáp lớn hai thuỳ (thể tích mỗi bên > 10ml)
-Độ hồi âm mô giáp giảm rõ và không đồng nhất
-Mô giáp tăng sinh mạch máu
-Doppler động mạch giáp dưới hai bên thấy vận tốc đỉnh tâm thu đều tăng (bên phải 105cm/s, bên trái 60.6cm/s)
-Nhịp tim nhanh 104 lần/phút
Xét nghiệm chức năng tuyến giáp cho thấy cường giáp.
Doppler động mạch giáp dưới là chìa khoá chính giúp phân biệt Basedow với viêm giáp Hashimoto.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản\
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thyroid L12-5 36Hz RS 19/05/2021 09:05:10 2D 61% Dyn R 66 P Med Res TISO.0 MI 0.7 0 M2'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thyroid 12-5 36Hz RS 19/05/2021 09:06:31 TISO.0 2D 62% Dyn R 66 P Med Res o M2 M2 R 3'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thyroid L12-5 11Hz 19/05/2021 09:05:17 2D 77% Dyn 64 P Med Res TIS0.2 MI 0.8 M2 M4 +6.5 CF 47% 126Hz WF 45Hz 6.7MHz P R -6.5 cm/s'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thyroid L12-5 11HzP 19/05/2021 09:05:49 2D 77% Dyn R 64 P Med Res TIS0.2 MI 0.8 0 M2 +6. CF 47% 1126Hz WF 45Hz 6.7MHz G R 6.5 cm/ 2 3'
Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản cho biết 'Thyroid L12-5 8Hz 19/05/2021 09:05:26 2D 77% Dyn 64 P Med Res TIS0.1 MI 0.8 0 M2 M4 +6.5 CF 47% 1126Hz WF 45Hz 6.7MHz Tx -6.5 cm/s 2 H'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thyroid L12-5 9Hz 50° 19/05/2021 09:09:05 2D 73% Dyn 64 P Med Res TIS0.3 MI 0.4 M2 +6.5 PSV -60.6 cm/s EDV -20.4 cm/s RI 0.66 S/D 3.0 CF 47% 1126Hz WF 45Hz 6.7MHz PW 40% WF 60Hz SV1.5mm .5mm 6. MHz 2.3cm x 上 -6.5 cm/s 3 --60 --40 --20 Inv -cm/s 36mm/s'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Thyroid 12-5 11Hz 48° ynR64 Med Res TIS0.2 -0 MI0.4 M2 M4 +6.5 +PSV 105 cm/s PSV EDV 39.4 cm/s RI 0.62 S/D 2.7 HR 104 bpm F 43% 126Hz IF 45Hz .7MHz W0 1% ド 90Hz 1. .0mm .7MHz 3cm 3 -6.5 cm/s -120 -60 -cm/s 36mm/s'
Không có mô tả ảnh.
Cảm ơn tác giả Đoàn Vũ Xuân Lộc đã chia sẻ nội dung này trên Diễn đàn Y Khoa!
Advertisement
Nguồn: Ths.Bs. Đoàn Vũ Xuân Lộc

Giới thiệu TrangSky

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …