CẤP CỨU LÃO KHOA: Thảo luận case lâm sàng

Print Friendly, PDF & Email

CẤP CỨU LÃO KHOA
Thảo luận case lâm sàng

——————————————————–

Tác giả: Phạm Hoàng Thiên

Mình đã hoàn tất, hy vọng đây là một cuốn sách hữu ích cho các bạn, đặc biệt là những bạn làm cấp cứu hay lão khoa.

Link bài viết: https://external.fdad1-4.fna.fbcdn.net/emg1/v/t13/5097020394856642700?url=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FxRuwY67HDh2VWMVHc_ukpE_8eNcSH4pslaA-hTBUnWLdMyl7A6SA43x_aDhed3jaN00%3Dw1200-h630-p&fb_obo=1&utld=googleusercontent.com&stp=c0.5000×0.5000f_dst-jpg_flffffff_p500x261_q75&ccb=13-1&oh=06_AbHIfzPHpHHHU434U2SonmBIXJWh9G4Vs6NMopbDt7EDWA&oe=638CEE02&_nc_sid=e95247

Advertisement

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Phạm hoàng Thiên
đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Giới thiệu Pham Hoa

Check Also

TỔNG QUAN MỘT SỐ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY

TỔNG QUAN MỘT SỐ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY 𝐀-𝐂𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚 𝐦ũ𝐢 *Canula mũi mọi người …