[capcuu] – Tiếp cận đau cơ, yếu cơ và/hoặc rối loạn cảm giác tại cấp cứu và ICU

Print Friendly, PDF & Email

Tiếp cận đau cơ, yếu cơ và/hoặc rối loạn cảm giác

tại cấp cứu và ICU

Tiếp cận đau, yếu cơ và hoặc rối loạn cảm giác.pdf

 

Tác giả: Phạm Hoàng Thiên

Link bài viết: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F19a-tek7kcp5kLMcKXXFfAThEL6q5kSbi%2Fview%3Fusp%3Ddrivesdk%26fbclid%3DIwAR1WGxUXirbUoGHuE4CwaxCKzhfyQb7KUn4T9t_EsSt7StjPQ8wP6jEKdaE&h=AT3rzlLHk3whzZSnSk-PSUHpykOoO5ZX2v_HSTg_Jr0iWLqPmBjY453zU6qnPMDvgNiSiMoMIPgG1rhQ8dp95fZX6-R1ajwAMNUZVPCoFLeSd2X6QJZ5_7W8d9WkPmU8asTJGjd97F1pEEcz49Kh&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT1SvkbSAcCMJYcIdtsJMblOOtZN7d_HUHvxTfVYSo6j9IR2oYtNI4Aita2Q8OHC8dOT11BB3grP2q96IFEPdtLJtxMFC5prNEcyUlPfECTDJND5UkYpZSvRzIW9ZS8yvIVF1MMEpo0A2h6lRTk1rUhYTlmKrjdG6YC3ZGY

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Phạm Hoàng Thiên đã đồng ý đăng tải bài viết Diễn đàn Y khoa!

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Pham Hoa

Check Also

TỔNG QUAN MỘT SỐ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY

TỔNG QUAN MỘT SỐ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY 𝐀-𝐂𝐚𝐧𝐮𝐥𝐚 𝐦ũ𝐢 *Canula mũi mọi người …