RUNG NHĨ VÀ CUỒNG NHĨ TẠI ICU

RUNG NHĨ VÀ CUỒNG NHĨ

TẠI ICU

Tác giả: Phạm Hoàng Thiên

Link bài viết: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1zFPa7bU9hrnXxcAYWizkkMFtKxsQNCa9%2Fedit%3Fusp%3Ddrivesdk%26ouid%3D102922888122842752737%26rtpof%3Dtrue%26sd%3Dtrue%26fbclid%3DIwAR33LBi27ZmRgo5b7NtWu_95PZjDcySMKACCTOXD8f9PkgnvmRHCiVcVgZQ&h=AT0u3wqMTK-7y9rBJdJNRuibB0vBIn5dluiu35da62zJzvTkXkJXgP9u5yIyn3xlmKIMStr_OfYSe_r0Voy7VBjOmEZjW0AIgg2ddNVS9I-XaBUdYhVHVpGTsaQc3FAT1D3ID66VEN9p33Kg-d2j&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3FGtiD3BiySMEWoYzN8870aUFLeNrYmwfBluj8YCJsTRsqsK9TK3sQli0KnGy6jPGzjIcKqocxK22PS7E-isx5PB_wFm1G-twD6ff_GPo26COu3o43WzwO185kxkKqaIApTmNzzTXz14_UjzGGkPcOXItX8yMz7SHfrEE

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bác sĩ Phạm Hoàng Thiên đã đồng ý đăng tải bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement
Advertisement

Giới thiệu Pham Hoa

Check Also

2 công cụ để tiên đoán nguy cơ suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường là TRS-HFdm và WATCH-DM

2 công cụ để tiên đoán nguy cơ suy tim ở bệnh nhân đái tháo …