Nội tiết

Insulin icodec hàng tuần không thua kém insulin glargine hàng ngày cho bệnh nhân đái tháo đường loại 2 sử dụng chế độ cơ bản-bổ sung

Nghiên cứu mới so sánh hiệu quả và an toàn của insulin icodec và insulin glargine U100 hàng tuần trong điều trị đái tháo đường típ 2. Kết quả cho thấy insulin icodec hàng tuần không kém hiệu quả và an toàn so với insulin glargine U100 hàng ngày và …

Chi tiết