Mới nhất
Nội tiết

Ăn sáng ít tinh bột cải thiện quản lý đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Một nghiên cứu ngẫu nhiên lâm sàng đã cho thấy rằng ăn sáng ít carbohydrate có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Nghiên cứu bao gồm 127 người tham gia tại Canada và Úc trong 12 tuần, với nhóm ăn …

Chi tiết

Ăn sáng ít tinh bột cải thiện quản lý đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2

Một nghiên cứu ngẫu nhiên lâm sàng đã cho thấy rằng ăn sáng ít carbohydrate có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Nghiên cứu bao gồm 127 người tham gia tại Canada và Úc trong 12 tuần, với nhóm ăn …

Chi tiết

Insulin icodec hàng tuần không thua kém insulin glargine hàng ngày cho bệnh nhân đái tháo đường loại 2 sử dụng chế độ cơ bản-bổ sung

Nghiên cứu mới so sánh hiệu quả và an toàn của insulin icodec và insulin glargine U100 hàng tuần trong điều trị đái tháo đường típ 2. Kết quả cho thấy insulin icodec hàng tuần không kém hiệu quả và an toàn so với insulin glargine U100 hàng ngày và …

Chi tiết

Insulin icodec hàng tuần không thua kém insulin glargine hàng ngày cho bệnh nhân đái tháo đường loại 2 sử dụng chế độ cơ bản-bổ sung

Nghiên cứu mới so sánh hiệu quả và an toàn của insulin icodec và insulin glargine U100 hàng tuần trong điều trị đái tháo đường típ 2. Kết quả cho thấy insulin icodec hàng tuần không kém hiệu quả và an toàn so với insulin glargine U100 hàng ngày và …

Chi tiết