Mô Phôi

[Mô Phôi 2] Mô liên kết

Trong số các loại tố cơ bản, mô liên kết là loại mô phổ biến nhất. Mlô liên kết tố ở hầu khi cắt bỏ phần của cơ thể , xen giữa các mô khác, giúp chúng gắn  bó với nhau. Mô liên kết có nguồn gốc từ lá thai …

Chi tiết

[Mô Phôi 1] Biểu mô

1. ĐẠI CƯƠNG 1.1. Định nghĩa Biểu mô là loại mô được tạo thành bởi những tế bào hình đa điện nằm sát và gắn kết chặt chẽ với nhau, rất ít chất gian bào. Biểu mô làm nhiệm vụ che phủ bề mặt cơ thể, lốt các khoang cơ …

Chi tiết