Hội thảo

[Hội thảo VNHA 2020] Kỳ 1: Tim mạch với Covid-19

Nội dung: Nội dung: COVID-19 có gây ra bệnh lý tim mạch gì đặc biệt? Bệnh nhân tim mạch bị ảnh hưởng bởi COVID-19 như thế nào? Xử lý ra sao khi có đồng thời bệnh tim mạch và COVID-19? Dẫn chương trình THS. BS. PHAN TUẤN ĐẠT Bộ môn …

Chi tiết