Phác đồ điều trị mới nhất

Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người 2022

Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người 2022 Giám sát và phòng chống đậu mùa khỉ khu vực phía Nam

Chi tiết