[Chia sẻ] Trải nghiệm phỏng vấn phần 3

Rate this post
Qua khảo sát TRẢI NGHIỆM phỏng vấn từ nhiều trường khác nhau, Bác sĩ trẻ ra trường có deal lương không? cùng xem video để đỡ bỡ ngỡ đi xin việc nhé mọi người.
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BI-dgUU8gVg
Cảm ơn tác giả Thanh Minh Hiếu đã chia sẻ nội dung này trên Diễn đàn Y Khoa!
Advertisement

Nguồn: Thanh Minh Hiếu

Giới thiệu TrangSky

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …