[GIẢI PHẪU] DẠ DÀY

thuộc hệ , phía trên nối với thực quản, phía dưới nối với (đoạn đầu của non)

I. HÌNH THỂ NGOÀI

là phần phình to nhất của hệ , nằm ở vùng thượng vị và hạ vị sườn trái, ngay dưới vòm hoành trái.

rỗng có hình chữ J với hai thành trước và sau, hai bờ cong lớn và bé, hai đầu là tâm vị ở trên và môn vị ở dưới.

Các phần của kể từ trên xuống dưới gồm: Tâm vị, đáy vị, thân vị, phần môn vị và môn vị.

  • Phần Tâm vị là vùng vây quanh lỗ tâm vị
  • Đáy vị là phần phình to hình chỏm cầu nằm bên trái lỗ tâm vị và cách thực quản bởi khuyết tâm vị
  • Thân vị nằm giữa đáy vị và phần môn vị. Được giới hạn trên bởi mặt phẳng ngang đi qua lỗ tâm vị và dưới hạn dưới bởi mặt phẳng ngang đi qua khuyết góc của bờ cong nhỏ
  • Phần môn vị: nằm ngang, gồm hang môn vị và ống môn vị.
  • Môn vị là đoạn tiếp theo của ống môn vị, là đầu dưới của , nơi thông giữa qua lỗ môn vị

II. LIÊN QUAN

  • Thành trước có hai phần liên quan: phần trên nằm sau và thành ngực, phần dưới nằm sau vùng thượng vị của thành bụng trước
  • Thành sau liên quan qua túi mạc nối với thân và đuôi tụy, tỳ, tuyến thượng thận và thận trái. Phần môn vị của tựa lên mạc treo đại tràng ngang và qua mạc treo này liên quan đến non
  • Bờ cong bé nằm gần động mạch thân tạng và được nối với bằng mạc nối bé
  • Bờ cong lớn có ba đoạn: đoạn nối đáy vị với bằng dây chằng hoành – vị và liên quan đến tỳ; đoạn trên của thân vị nối với tỳ bằng dây chằng vị – tỳ; đoạn còn lại là nơi bám của dây chằng vị – đại tràng. Ba dây chằng bám vào bờ cong lớn là ba phần chính của mạc nối lớn.

III. CẤU TẠO

Để thích ứng với chức năng nghiền trộn thức , lớp cơ vòng của có các sợi chéo nằm trong các sợi vòng; lớp cơ vòng dày lên ở quanh lỗ môn vị tạo nên cơ thắt môn vị. Khi rỗng, niêm mạc của nó có những nếp dọc gọi là nếp vị.

Advertisement

IV. MẠCH

a) Mạch dạ dày 

Các động mạch cấp cho dạ dày tách trực tiếp từ động mạch thân tạng hoặc gián tiếp từ các nhánh của động mạch thân tạng.

Vòng mạch quanh bờ cong bé do động mạch vị trái nhánh của động mạch thân tạng tiếp nối với động mạch vị phải nhánh của động mạch chung.

Vòng mạch quanh bờ cong lớn do động mạch vị – mạc nối phải nhánh của động mạch vị , nối tiếp với động mạch vị – mạc nối trái nhánh của động mạch tỳ

Các TM đi kèm có tên giống với các Động mạch. Chúng gián tiếp hoặc trực tiếp đổ vào TM cửa

b) của dạ dày 

Dạ dày được chi phối bởi dây TK X và các sợi TK từ đám rối thân tạng thuộc hệ .

Theo người_ Hà Nội

Advertisement

Giới thiệu _Linhd_

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Sinh học] Các giai đoạn nhân lên của Virus

CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN LÊN CỦA VIRUS Sự hấp phụ của virus vào bề mặt …