[Covid-19] COVID-19 research: pandemic versus “paperdemic”, integrity, values and risks of the “speed science”

Cảm ơn bài chia sẽ của GS. Bách

  • Từ pandemic đến “infodemic” và nay là “paperdemic”!
  • Đại cho thấy chúng ta luôn cần đến những lưới- về học thuật để phục vụ xã hội sinh và phục vụ cả chính thế giới học thuật.
  • Khi có đại , infodemic (hay sự bùng nổ thông tin tự do) với nguồn tin từ mọi ý nghĩ cá và hành động tạo ra và chia sẻ, dẫn đến các tác động cộng hưởng và sai chệch của rất nhiều thái độ và bảo vệ.
  • Xã hội kỳ vọng thế giới học thuật như lưới- tốt hơn. Nhưng paperdemic cho thấy một chiều hướng rất biện chứng. Khi cơ chế thông tin học thuật đó ở quy toàn thể chưa đủ tốt, tất cả sẽ hướng về những “lựa chọn cá ”! Các chính phủ phải có hiệp hội chuyên môn đủ mạnh, cơ chế và kết nối với các mạng lưới quốc tế đủ lớn, và khả năng đáp ứng kịp thời với các vấn đề mới phát sinh. Chỉ khác biệt với trước đây – phái kinh nghiệm – là thế giới ngày nay đòi hỏi sự hòa trộn giữa Dữ liệu – Kinh nghiệm – với khả năng bối cảnh hóa, chuyên biệt hóa các sáng kiến tại địa phương. Sẽ không có nhiều cơ hội tập dượt và tích lũy kinh nghiệm với các vấn đề mới. Nội hàm của “preparedness” là ở sự chuẩn bị và sẵn sàng!
  • Advertisement

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20961790.2020.1767754?fbclid=IwAR0c18kHbEuPl7Lf0-uW8Hp19aeQQi3Y8xJWsZIn18cYAdn7RR4Fi6bWtYw&

Advertisement

Giới thiệu Haunguyen

Avatar

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[COVID-19] CDC mở rộng định nghĩa về “tiếp xúc gần” của việc phơi nhiễm Covid-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã cập nhật các khuyến …