Một con đường mới có thể góp phần vào sự suy giảm linh hoạt não ở bệnh Alzheimer

Rate this post

Một nghiên cứu mới đã phát hiện một con đường mới có thể giúp tìm ra phương pháp điều trị cho bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường được đặc trưng bởi sự mất các kết nối thần kinh trong các vùng não liên quan đến chức năng nhận thức. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chuỗi ngắn của protein beta-amyloid, gọi là oligomers, có thể gây ra sự rối loạn của các kết nối thần kinh và sự mất chúng. Một nghiên cứu mới đã tìm ra một con đường mới thông qua đó beta-amyloid gây ra sự mất kết nối thần kinh. Mdm2, một enzyme thuộc con đường này, có thể được ức chế để ngăn chặn sự mất kết nối thần kinh và có thể trở thành mục tiêu cho việc phát triển các phương pháp điều trị cho bệnh đái tháo đường.


Các nhà khoa học đã xác định một con đường mới có thể giúp tìm ra phương pháp điều trị cho bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer được đặc trưng bởi sự mất mát của các kết nối synapse, nơi mà các tế bào thần kinh tương tác với nhau, trong các vùng não liên quan đến chức năng nhận thức. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chuỗi ngắn của protein beta-amyloid, được gọi là oligomers, có thể gây ra sự rối loạn của synapse và sự mất mát của chúng.

### Con đường mới trong việc tìm ra phương pháp điều trị cho Alzheimer

Một nghiên cứu mới được tiến hành bằng cách sử dụng các tế bào thần kinh từ não loài chuột đã phát hiện một con đường mới thông qua đó beta-amyloid gây ra sự mất mát của synapse. Mdm2, một enzyme thuộc con đường này, có thể được ức chế để ngăn chặn sự mất mát của synapse và, do đó, có thể là một mục tiêu cho việc phát triển các phương pháp điều trị cho bệnh Alzheimer.

### Tình hình bệnh Alzheimer và cơ hội phát triển phương pháp điều trị

Dân số già hóa và sự thiếu hụt các phương pháp điều trị hiệu quả đã khiến cho bệnh Alzheimer trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Một số phương pháp điều trị bệnh Alzheimer, bao gồm các kháng thể nhắm vào beta-amyloid oligomers – chuỗi ngắn của protein beta-amyloid – hoặc các tập hợp lớn hơn đã được phát triển, nhưng chúng có hiệu quả hạn chế.

### Tiềm năng của việc nhắm đến các phân tử trung gian gây hại của beta-amyloid

Tuy nhiên, các phương pháp điều trị nhắm đến các phân tử trung gian gây hại của beta-amyloid có thể hiệu quả hơn trong việc điều trị bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí eNeuro đã khám phá một con đường mới thông qua đó beta-amyloid oligomers có thể gây ra sự mất mát của synapse trong các vùng não bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer.

### Ý nghĩa của việc xác định con đường mới trong điều trị Alzheimer

Nghiên cứu cũng đã xác định một enzyme trong các tế bào thần kinh gọi là Mdm2 trong con đường này mà cần thiết cho sự mất mát của synapse do beta-amyloid gây ra. Kết quả này cho thấy rằng các phân tử như Mdm2 trong con đường mới này có thể được nhắm đến để điều trị bệnh Alzheimer. Tiến sĩ Mark Dell’Acqua, một giáo sư tại Trường Y khoa Đại học Colorado, cho biết, “Mặc dù đây chỉ là một phát hiện ở giai đoạn sớm trong một hệ thống mô hình, nhưng nó cung cấp cho chúng tôi một dấu hiệu mới để theo đuổi trong việc phát triển các phương pháp điều trị để ngăn chặn sự rối loạn của synapse thần kinh liên quan đến bệnh Alzheimer.”

### Tiềm năng của việc sử dụng Mdm2 trong điều trị Alzheimer

“Đặc biệt, các kết quả của chúng tôi cho thấy rằng các chất ức chế của protein Mdm2 đang được thử nghiệm lâm sàng cho ung thư có thể được tái sử dụng để ngăn chặn sự mất mát của synapse và suy giảm nhận thức trong bệnh Alzheimer. Bước tiếp theo sẽ là kiểm tra các chất ức chế của Mdm2 trên các mô hình chuột cho bệnh Alzheimer,” tiến sĩ Dell’Acqua thêm.

Bệnh Alzheimer liên quan đến sự tích tụ các cặn beta-amyloid trong các vùng não liên quan đến trí nhớ và tư duy. Các khu vực này bị ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer bao gồm vỏ não và hố nội. Các cặn beta-amyloid được hình thành bởi sự kết tụ của các đơn vị lặp lại, được gọi là monomers. Mỗi monomer beta-amyloid tụ hợp thành các chuỗi ngắn gọi là oligomers, sau đó tụ hợp thành sợi. Các sợi này sau cùng tụ hợp để tạo ra các cặn không tan gọi là plaques.

### Tác động của beta-amyloid oligomers đến synapse và nhận thức

Mặc dù trước đây các nhà nghiên cứu giả định rằng các cặn beta-amyloid gây ra sự phát triển của bệnh Alzheimer, nhưng hiện nay được cho là beta-amyloid oligomers chịu trách nhiệm cho căn bệnh suy giảm này. Bệnh Alzheimer được đặc trưng bởi sự mất mát của synapse, là các vùng đặc biệt mà một tế bào thần kinh tương tác với một tế bào khác bằng cách phát ra các chất trung gian hóa học gọi là neurotransmitters. Beta-amyloid oligomers gây ra mất mát của synapse trong các vùng liên quan đến chức năng nhận thức, và mức độ mất mát synapse liên quan đến suy giảm nhận thức.

### Mechanism của synapse và tác động của beta-amyloid oligomers

Tế bào trước synapse phát ra neurotransmitters mà kết dính vào các receptor trên tế bào sau synapse. Việc kết dính của neurotransmitter vào receptor giúp tạo ra một xung điện trong tế bào sau synapse ở trường hợp của một synapse kích thích nhưng ngăn chặn việc tạo ra một xung điện tại một synapse ức chế. Các thành phần của một synapse kích thích trên tế bào sau thường có mặt trên các răng chuyên biệt gọi là spines. Những spines thường được tìm thấy trên các phần mở rộng như cành cây gọi là dendrites nhận input kích thích. Sự linh hoạt của synapse, bao gồm sự tăng cường hoặc suy yếu của chúng, là cơ sở của quá trình như học và trí nhớ. Cụ thể, việc học của những kí ức mới liên quan đến một loại linh hoạt synapse được biết đến là tăng cường lâu dài.

### Tác động của glutamate và cơ chế hoạt động của NMDA và AMPA receptors

Tăng cường lâu dài bao gồm việc tăng cường của synapse, cho phép cùng một kích thích từ tế bào trước synapse tạo ra một phản ứng lớn hơn từ tế bào sau synapse. Ngược lại, quá trình mất kí ức hoặc mất đi liên quan đến sự suy yếu của synapse trong quy trình được gọi là suy yếu lâu dài. Nói cách khác, suy yếu lâu dài liên quan đến việc giảm hiệu quả của kích thích từ tế bào trước để kích thích tế bào sau synapse.

### Tác động của beta-amyloid oligomers đến synapse và cách thức chúng gây hại

Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng tiếp xúc với hố nội, một vùng não liên quan đến trí nhớ, với beta-amyloid oligomers thúc đẩy suy yếu lâu dài trong khi làm suy yếu tăng cường lâu dài. Sự suy yếu của synapse do tiếp xúc với beta-amyloid được kèm theo việc mất spines. Việc mất spines trong các vùng não liên quan đến nhận thức phục vụ như một chỉ báo cho sự rối loạn của synapse kích thích trong bệnh Alzheimer. Glutamate là chất trung gian kích thích phổ biến nhất trong não. Khi được phát ra bởi tế bào trước synapse, glutamate kết dính vào các receptor trên tế bào sau synapse, tăng cơ hội của việc phát xung điện của nó.

### Cơ chế hoạt động của NMDA và AMPA receptors và vai trò của calcium trong synapse

Các receptor glutamate bao gồm receptor NMDA và receptor AMPA. Receptor NMDA và AMPA bao gồm một kênh ion hoặc lỗ cho phép trao đổi sodium và potassium khi kích hoạt chúng. Sự kích thích của tế bào sau synapse bao gồm việc truyền tín hiệu thần kinh do việc nhập sodium qua các receptor glutamate. Ngoài sodium, receptor NMDA và receptor AMPA có khả năng cho phép sự nhập calcium. Việc phát xung của tế bào sau synapse bao gồm việc truyền tín hiệu thần kinh do việc nhập sodium qua các receptor glutamate. Khi đủ lượng sodium nhập vào tế bào sau synapse, ion magnesium chặn receptor NMDA sẽ bị loại bỏ và cho phép calcium nhập vào tế bào sau synapse.

### Tác động của beta-amyloid oligomers đến synapse thông qua NMDA receptor

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng beta-amyloid gây ra mất của synapse và suy yếu lâu dài thông qua việc tác động lên receptor NMDA. Beta-amyloid oligomers làm suy yếu sự nhập calcium qua receptor NMDA để góp phần vào sự mất của synapse. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các tế bào phân ly từ hố nội của loài chuột để tiếp tục nghiên cứu tác động của beta-amyloid oligomers lên synapse kích thích.

### Tác động của beta-amyloid oligomers thông qua AMPA receptors và cách chúng gây ra mất synapse

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ngăn chặn sự nhập calcium qua các receptor NMDA không ngăn chặn sự mất của synapse. Thay vào đó, beta-amyloid oligomers gây ra sự mất của synapse bằng cách kích thích sự thay đổi hình dạng của receptor NMDA. Tuy nhiên, sự nhập calcium qua các receptor AMPA có khả năng cho phép beta-amyloid oligomers loại bỏ spines. Sự nhập calcium ở mức thấp qua các receptor AMPA kích hoạt enzyme calcineurin, giúp tạo ra suy yếu lâu dài.

Advertisement

### Vị trí của enzyme Mdm2 trong cơ chế hoạt động của beta-amyloid oligomers

Calcineurin điều chỉnh việc loại bỏ receptor AMPA khỏi bề mặt của tế bào sau synapse để giảm khả năng kích hoạt của tế bào, nghĩa là gây suy yếu lâu dài và cuối cùng dẫn đến mất spines. Các nhà nghiên cứu sau đó xác định các phân tử trong con đường dưới dòng của calcineurin cần thiết cho mất spines do beta-amyloid gây ra. Trong số các phân tử này có enzyme Mdm2 mà trước đây đã được biết đến vì liên quan đến quá trình mất spines. Nghiên cứu vai trò của Mdm2 trong mất spines do beta-amyloid gây ra, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiếp xúc với beta-amyloid oligomers tăng cường sự biểu hiện của Mdm2, và việc ức chế Mdm2 ngăn chặn mất spines do tiếp xúc với beta-amyloid.

### Kết luận và triển vọng trong điều trị Alzheimer

Những kết quả này cho thấy rằng enzyme Mdm2 có thể là một mục tiêu hứa hẹn cho việc điều trị bệnh Alzheimer. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào việc kiểm tra hiệu quả của việc ức chế Mdm2 trong các mô hình chuột cho bệnh Alzheimer. Điều này mở ra triển vọng mới trong việc tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh Alzheimer, một trong những vấn đề sức khỏe quan trọng đang đối mặt với thế giới ngày nay.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Phát hiện mới nào đã giúp trong việc tìm ra cách điều trị cho bệnh Alzheimer?

Scientists have identified a novel pathway that may help in finding a treatment for Alzheimer’s.

Câu hỏi 2: Bệnh Alzheimer được đặc trưng bởi điều gì?

Alzheimer’s disease is characterized by the loss of synapses, the sites where nerve cells communicate with each other, in brain regions involved in cognitive function.

Câu hỏi 3: Loại protein nào có thể gây ra sự mất mát của synapse và chúng gây ra sự rối loạn như thế nào?

Studies have shown that short chains of the beta-amyloid protein, called oligomers, can cause a dysfunction of synapses and their loss.

Câu hỏi 4: Một nghiên cứu mới đã tìm ra một con đường mới thông qua đó beta-amyloid gây ra mất mát của synapse. Điều gì có thể ngăn chặn mất mát synapse?

A new study conducted using nerve cells from rodent brains has found a novel pathway through which beta-amyloid causes the loss of synapses.

Câu hỏi 5: Bệnh Alzheimer đã trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu vì những lý do nào?

An aging population and the lack of effective treatments have made Alzheimer’s disease a global health crisis.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: medicalnewstoday, Novel pathway may be contributing to decline in brain plasticity in Alzheimer’s

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Ykhoa. org

Giới thiệu Ban biên tập Y khoa

Check Also

Giảm lượng muối có thể giảm nguy cơ viêm da Eczema

Một nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ giữa lượng muối trong chế độ …