Thông tin Mạng lưới Tình nguyện Y khoa

Rate this post

PHẦN 1: THÀNH TỰU MẠNG LƯỚI

Khi tham gia mạng lưới, bạn có cơ hội đạt được rất nhiều thành tích lớn, cụ thể các thành tích của thành viên dưới đây bạn có thể đọc và tham khảo

1. Thành tích BS Huỳnh Lê Thái Bão – Người sáng lập mạng lưới

https://www.facebook.com/huynhlethaibao

2. Xem thành tích của thành viên gen 1

https://www.canva.com/design/DAF-DbM5HrM/m4qr6eJE_jqDPryH5m4Cbg/edit?utm_content=DAF-DbM5HrM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

3. Xem thành tích của thành viên tiêu biểu đạt giải thưởng do mạng lưới hỗ trợ qua các thời kỳ

Năm 2021

– TRần Phương đạt SV 5 tốt TP

https://www.facebook.com/ttphuong.0201/posts/pfbid0NkFgnTR1cGX25LVVdoA5H4SvMmwc9TefafFNeg3a2a3dtWu1wHJS9DFSPhey524cl

– Đắc Diên đạt SV 5 tốt QUỐC GIA

https://www.facebook.com/dac.dien.33/posts/pfbid0WnafMr8fkFef78iSWBznimX8zBKzgmCvEdTaXvUhDyK1Rm9BncZ5kPhUUEaiZGKsl

– Nhóm tình nguyện Y khoa gồm Văn Thanh, Đắc Diên, Trần Phương, Gia Tân đạt giải Nhất VSIC 2021 quốc gia

Link 1

https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/chung-ket-toan-quoc-cuoc-thi-thu-thach-sang-tao-viet-nam-2021-vsic-2021-599545.html

Link 2

https://ftu.edu.vn/sinh-vi%C3%AAn/86-sinh-vi%C3%AAn-c%E1%BB%B1u-sinh-vi%C3%AAn-ti%C3%AAu-bi%E1%BB%83u/3832-quan-quan-cu-c-thi-cu-c-thi-th-thach-sang-t-o-xa-h-i-vsic-2021-g-i-ten-nhom-tinh-nguy-n-y-khoa

Năm 2022

– Đắc Diên đạt giải thủ lĩnh SV cấp quốc gia

https://www.facebook.com/dac.dien.33/posts/pfbid0J28swm2hQBLYiDFfmRoaeBYVEQ1i1pk5gPBdZvcJ29FWpkAadMBt6MvibAwDrMCZl

– Đắc Diên đạt giải Nhất thủ lĩnh SV Đà Nẵng

https://www.facebook.com/dac.dien.33/posts/pfbid0fYdGjRX8gTTUchzdnd7AXFJatFyBeXn9fTyZcvrfaSR54qFyns17B5ZaFEETNY8Jl

– Minh Minh đạt SV 5 tốt TP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AxvgaN3AoPeYMq3ox3exKtt4i5GTFeRPsBQaz19F8ft41FmCbooErGVUZgXV7iYsl&id=100009903615275

– Phan Hiếu đạt SV 5 tốt TP

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0u2TiEKfgsvXUE7A7kNxzg5bEH67LbksptPPNKJY3F1QhHPEUStUBdsZF2C3su4fql&id=100011062690072

– Mai Thi đạt SV 5 tốt TP

https://www.facebook.com/NguyenThiMaiThi.74/posts/pfbid05RrB8X7mPn9CgWghv7NVBGC6Me8qKxc1AXjvpgZnnF99UDk4x1pmLd4xP8ZyUXBbl

– Lê Vy đạt SV 5 tốt TP

https://www.facebook.com/vy.le.92754397/posts/pfbid02Z3rGaznWNh81qbkjEfpcQkCwSLbz2syJjsCPnXQQFApVdZBLYGktEreVF2xN3BBol

Năm 2023

– Bình Minh

https://www.facebook.com/dawnnguyen1989/posts/pfbid02RfxxCBNcs1bhqwimv7XqV9srKCZPRmgBPERP9gtKYF3dAF8v4QiU9s5tPkNdWbRXl

– Gia Minh

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid094d9wfko9Q8SNpS94fqVjxK2rif9hym36p62ceQYC1PujBapSNS47s3JFhHd1yE9l&id=100075220781552

– Huỳnh Khanh

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pdZimJ7i4iNtg8w3CEejcp4RmART9fnsyviQub8SbkPNosbraLZ5YU16Js21B3Ywl&id=100079894613735

– Trang Nguyên

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02H9gRcuSf4c4Mjt8cTePQQVdYu3YxbW8SpPpS3F5pZ7gf5xJ8wJvP6xxFjFQXZN9dl&id=100015496423501

– Nguyễn Hạ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WmGbJCBDB3x6SCFc4eQT6SKVEs1t1Hcy4eHDNCi8W14URag3GpUrE7BSw1kuSSnWl&id=100087239851778

Bài tri ân của các thành viên xuất sắc năm 2023

Yến https://www.facebook.com/nguyenthikimyen2608/posts/pfbid0TeCa5Pj3NSmmHeXZtAKkJmw7tBNC7SWhMfs1189E6e5RsRgEmsHVxc27psrHg8vbl

Tươi  https://www.facebook.com/share/p/cg6KS5a5awqW82iZ/?mibextid=oFDknk

Hồng          https://www.facebook.com/share/p/yq3baU4NzFHRRD2e/?mibextid=oFDknk

Vy     https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CowFC3NUhaZQZ7zY5EgP4znk3t1U5xrAZ4H1XLZfG31H64AeKnpV5xLWEfCy3ANsl&id=100031355287590

Vũ Quang Thuận https://www.facebook.com/share/p/Pg48fxVzZw2GF21d/?mibextid=oFDknk

Các bài tri ân dưới này khi tham gia mạng lưới mới có thể xem được

Lê Thị Thảo Hiền https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/697597459123285/?mibextid=RtaFA8

Nguyễn Thị Kim Phượng       https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/695744899308541/?mibextid=RtaFA8

Nguyễn Bình Minh       https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/699462368936794/?mibextid=Nif5oz

Phạm Văn Hòa    https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/698140692402295/?mibextid=9R9pXO

Nguyễn Minh Anh        https://www.facebook.com/photo?fbid=1797600087379977&set=gm.698013652414999&idorvanity=196345345915168

Dương Nữ Trang Nguyên      https://www.facebook.com/share/p/s61zPtQvr7Ahe2Tt/?mibextid=oFDknk

Bùi Thị Thanh Trúc       https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/698526709030360/?mibextid=W9rl1R

Phạm Thị Điệp Oanh    https://www.facebook.com/share/v/Y1eK4FshRfoG3wrT/?mibextid=oFDknk

Nguyễn Hùng Nhật Duy         https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/712696264280071/

Nguyễn Thị Kim Phượng       https://www.facebook.com/share/p/dB6peAaa6GzEZBLE/?mibextid=oFDknk

Hồ Vũ Như Quỳnh        https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/712537514295946/?mibextid=W9rl1R

Nguyễn Lê Như Phúc   https://www.facebook.com/share/p/ecJxSimRZfdUj6gn/?mibextid=oFDknk

Đàm Phú Minh    https://www.facebook.com/photo/?fbid=3590768121239003&set=gm.712622430954121&idorvanity=196345345915168

Võ Xuân Trí https://www.facebook.com/groups/196345345915168/posts/713459227537108/

Đào Thị Thanh Hiền     https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/698012465748451/?mibextid=Nif5oz

Đỗ Thành Lâm     https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/712246877658343/

Vạn Việt Trường  https://www.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/712373457645685/

Hoàng Thảo Nhi  https://www.facebook.com/groups/196345345915168/posts/713182687564762/

Toàn G2     https://m.facebook.com/groups/196345345915168/permalink/713145380901826/?

Khoa H5     https://www.facebook.com/share/p/ZM8X1BTp1nD3s7To/?mibextid=oFDknk

PHẦN 2: QUY TẮC LÀM VIỆC TRONG MẠNG LƯỚI

CÁC QUY TẮC LÀM VIỆC TRONG MẠNG LƯỚI
STTMụcNội dung chi tiết
QT1Tinh thần chungTinh thần làm việc trách nhiệm, tôn trọng, nhiệt tình, hiệu quả.
QT2Hiểu mã nhóm chatNắm rõ các mã phòng ban.
– Chat có đuôi là .0 (x.0 ví dụ 1.0 2.0 3.0) là nhóm nhận thông báo mạng lưới.
– Chat có đuôi x.1 là nhóm thảo luận các vấn đề chung của ban.
– Chat x.2 x.3 trở đi là các chat chức năng, mỗi chat có nhiệm vụ riêng.
QT3Giao tiếp lịch sự – tôn trọngTrong mạng lưới em cần dành sự tôn trọng đối với thành viên khác, đối với người lớn hơn em về tuổi hoặc kinh nghiệm em cần có sự tôn trọng. Đối với người nhỏ hơn cần có sự ân cần vị tha.
– Sự tôn trọng – ân cần một phần đến từ cách nói / nhắn tin cần có dạ / thưa, thân mến / nhé, … thể hiện sự lịch thiệp
– Sự tôn trọng đến từ cách hồi âm, khi 1 người cho ý kiến cần phản hồi, có thể ngắn gọn hoặc bằng emoji cảm xúc. Hoặc nghĩ thấu đáo và phản hồi. Không để tin nhắn trống không không trả lời. Tất nhiên cần tôn trọng và phản hồi người khác trước khi muốn người khác tôn trọng phản hồi mình.
– Tăng cường giao tiếp, nói ra ý tưởng, nói ra cảm xúc, nói ra vấn đề.
– Khi có câu hỏi, câu hỏi cần được trả lời dù người hỏi nhỏ hay lớn hơn mình. Đó là sự tôn trọng với thành viên trong ML.
QT4Khi không rõ vấn đềKhi không rõ, thành viên (TV) – thực tập sinh (TTS) hỏi người hướng dẫn, nếu câu trả lời không thoả đáng thì liên hệ trưởng nhóm chat. Nếu trưởng nhóm chat trả lời không thoả đáng thì hỏi trưởng ban. Nếu trưởng ban trả lời không thoả đáng thì hỏi anh Bão
QT5Khi gặp khó khăn, khúc mắc, thấy vấn đề không hợp lý cần cải thiệnKhi gặp khó khăn khúc mắc, khi cảm thấy vấn đề chưa hợp lý, có vấn đề trong quy trình làm việc cần cải thiện thì phải nói ra vấn đề khó khăn khúc mắc để giải quyết chung, tinh thần thẳng thắng. Không dấu diếm vấn đề. Không nói vấn đề với các cá nhân tập thể không liên quan để làm trầm trọng vấn đề. Cách giải quyết theo từng bước như điều 3.
QT6Khi trễ, muộn việcKhi công việc bị trễ, bị muộn thì cần phải báo nhóm hỗ trợ để công việc được đảm bảo. Nếu nhóm không giúp được thì đề nghị trưởng phó phòng ban giúp. Nếu trưởng phó phòng ban cũng không giúp được thì liên hệ anh Bão để thảo luận giảm tải công việc.
QT7Đồng thuận trong giao nhận việcKhi được giao một việc, nếu việc đó không hợp lý. Em có quyền ý kiến để người giao việc xem xét lại công việc và điều chỉnh. Việc đóng góp mang tính xây dựng được khuyến khích. Không để tình trạng không hài lòng nhưng lại dấu diếm không nói ra, nhận việc rồi không làm gây hỏng việc.
Khi công việc được giao hoặc được ban hành, nếu em không ý kiến gì thì em coi như đồng thuận và cần cố gắng hoàn thành nó.
QT8Khi tham gia một ban cảm thấy không phù hợpKhi tham gia 1 ban nhưng cảm thấy không phù hợp
– Cần thảo luận với trưởng nhóm chat, trưởng ban để tìm ra lý do tháo gỡ
– Nếu tháo gỡ vẫn không được thì liên hệ anh Bão để chuyển sang ban khác
QT9Làm việc thêm ở ban khácThành viên cân nhắc làm việc thêm ở ban khác chỉ khi đang hoàn thành tốt công việc ở ban hiện tại. Nếu không hoàn thành việc ở ban hiện tại mà tham gia ban khác không những không giúp ích gì cho em mà còn tạo ra gánh nặng cho đồng đội và mạng lưới. Tham gia quan trọng nhất để xây dựng và hoàn thành.
Mạng lưới hướng em đến việc chỉ tham gia tốt nhất là 1 ban hoặc nhiều lắm là 2 ban nhưng làm tốt công việc ở đó. Khi làm tốt, em thăng tiến, sáng tạo và nâng tầm cho ban mà em đang làm. Lên cấp quản lý và nhận các việc quan trọng hơn. Có nghĩa là phát triển theo chiều dọc quan trọng hơn chiều ngang.
Để tham khảo thông tin ban khác, thành viên có thể:
– Xem ở link: https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1592690314510254
– Liên hệ anh Bão hoặc thành viên G3
– Liên hệ trưởng ban và thành viên ban khác để hỏi về công việc của ban đó
QT10Khen thưởng– TV – TTS cần nhớ mức cam kết của mình khi vào ban. Nhớ các mục phải hoàn thành và phấn đấu hoàn thành các mục.
– TV – TTS cũng cần hoàn thành nhiệm vụ mạng lưới. Nếu không hoàn thành cũng sẽ không nhận được mức quyền lợi. Ví dụ công việc em đạt hết mức A MÀ EM ĐÃ CAM KẾT TRƯỚC ĐÓ (MỨC CAM KẾT TRƯỚC KHI VÀO PHÒNG BAN) nhưng em không làm đủ nhiệm vụ mạng lưới thì em sẽ không được quyền lợi mức A thậm chí không được hưởng bất cứ quyền lợi nào.
– Đối với TV – TTS làm việc vượt mức A sẽ có cơ chế thưởng đặc biệt do chủ nhiệm mạng lưới quyết định.
– Đến các thời gian quy định. TV – TTS kê các nội dung cam kết đã đạt + các nội dung làm thêm, làm vược, sáng tạo để được xét quyền lợi và khen thưởng.
QT11Kỷ luật– Liên lạc có 3 cấp độ liên lạc: Nhắn tin nhắc chung trong nhóm làm việc, nhắn tin riêng, gọi qua SĐT
– TV – TTS trễ, muộn công việc mà không thông báo trước: Nhắc nhở trước nhóm ở x.1
– TV – TTS trễ, muộn công việc 3 lần: Trưởng ban trao đổi tháo gỡ khó khăn (liên lạc qua 3 cấp độ nói trên)
– TV – TTS trễ muộn 3 lần nhưng không liên lạc được hoặc không tháo gỡ được => Báo a Bão để xem xét cho nghỉ khỏi ban

 

PHẦN 3: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN

Thành viên sẽ thực hiện các công việc: Làm các công việc cụ thể, đăng bài, copy bài, làm video, quản lý nhân sự, mời tác giả đăng bài, chăm sóc nhân sự, chăm sóc đối tác,….

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN
MứcMức A

Khi hoàn thành tất cả công việc trong 1 ô 

Mức B

Khi hoàn thành tất cả công việc trong 1 ô 

Mức C

Khi hoàn thành tất cả công việc trong 1 ô 

Mức D

Khi có 1 trong các yếu tố dưới đây

Thành viên thông thường70% nhiệm vụ

Giới thiệu 3 người vào ML

Hoàn thành 1440 điểm công việc

60% nhiệm vụ

Giới thiệu 2 người vào ML

Hoàn thành 720 điểm công việc

50% nhiệm vụ

Giới thiệu 1 người vào ML

Hoàn thành 360 điểm công việc

Hoặc Dưới 50% nhiệm vụ

Hoặc hoàn thành dưới 360 điểm công việc

Hoặc không giới thiệu ai vào ML

Thành viên là trưởng 1 ban (trưởng nhóm chat)50% nhiệm vụ

Giới thiệu 3 người vào ML

Hoàn thành 1440 điểm công việc

50% nhiệm vụ

Giới thiệu 2 người vào ML

Hoàn thành 720 điểm công việc

50% nhiệm vụ

Giới thiệu 1 người vào ML

Hoàn thành 360 điểm công việc

Hoặc Dưới 50% nhiệm vụ

Hoặc hoàn thành dưới 360 điểm công việc

Hoặc không giới thiệu ai vào ML

Thành viên chủ chốt  được ML giao nhiệm vụ đặc biệt35% nhiệm vụ

Giới thiệu 3 người vào ML

Hoàn thành 1440 điểm công việc

35% nhiệm vụ

Giới thiệu 2 người vào ML

Hoàn thành 720 điểm công việc

35% nhiệm vụ

Giới thiệu 1 người vào ML

Hoàn thành 360 điểm công việc

Hoặc Dưới 50% nhiệm vụ

Hoặc hoàn thành dưới 360 điểm công việc

Hoặc không giới thiệu ai vào ML

Quyền lợi về chứng nhận– Giấy khen mạng lưới Tình nguyện Y khoa

– Cân nhắc giấy khen cấp mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực

– Các cá nhân xuất sắc nhất (khoảng 3-5 em) được đề nghị giấy khen của trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

– Chứng nhận

– Cân nhắc giấy khen mạng lưới tình nguyện Y khoa

Chứng nhậnKhông cấp chứng nhận

(Vẫn có thư chúc mừng các dịp lễ tết)

Quyền lợi về bài đăng trên tạp chí hoặc website khoa học chuyên ngànhCó (sau 6 tháng)Cân nhắcKhôngKhông
Vào nhóm phát triển thành tích cá nhânCó (sau 6 tháng)Cân nhắcKhôngKhông
Quà cuối nămGói quà có giá trị cao nhất tùy tình hình

Năm 2023 gồm

– Áo blouse hoặc scrubs 374k

– 250.000đ

– Khóa học 4triệu

– Gói xét nghiệm 1 triệu

– Máy xét nghiệm trị giá khoảng 1.5 triệu

Gói quà có trị giá cao thứ nhì tùy tình hình

Năm 2023 gồm

– Áo blouse hoặc scrubs 374k

– 150.000đ

– Khóa học 3.2 triệu

– Gói xét nghiệm 1 triệu

– Máy xét nghiệm trị giá khoảng 1.5 triệu

Gói quà có trị giá cao thứ ba tùy tình hình

Năm 2023 gồm

– Áo blouse hoặc scrubs 374k

– 50.000đ

– Khóa học 2.4 triệu

– Gói xét nghiệm 1 triệu

Không có gói quà cuối năm
Hưởng quyền lợi chung của thành viên tình nguyện Y khoaỞ mức caoKhông
Tham gia hoạt động chung, được vinh danh khi đạt thành tích, thiệp chúc sinh nhật, lễ tết
Đánh giá đợt 1: Vào cuối tháng 7 hàng năm. Mục đích để xét sinh viên 5 tốt. Xét kết quả từ đầu năm đến hết tháng 7 (xét mức 50% công việc).

Đợt đánh giá 2: vào hết năm dương lịch. Để trao các phần thưởng nêu trên gồm 2 hệ thống phần thưởng mức A B C và phần thưởng sao. Xét kết quả của cả năm.

Ghi chú:

Nhiệm vụ mạng lưới đơn giản là công việc comment 1 bài kiến thức (có hướng dẫn cách comment), comment chúc mừng 1 việc gì đó, làm 1 bài tập trắc nhiệm nhỏ dễ,.. mất 2-5 phút mỗi ngày.

Mọi công việc đều tính điểm. Mỗi ngày làm việc 5-10 phút có thể có 5-10 điểm.

PHẦN 4: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG TÁC VIÊN

Cộng tác viên có công việc đơn giản là làm nhiệm vụ mạng lưới, đơn giản là công việc comment 1 bài kiến thức (có hướng dẫn cách comment), comment chúc mừng 1 việc gì đó, làm 1 bài tập trắc nhiệm nhỏ dễ,.. mất 2-5 phút mỗi ngày.

Cộng tác viên có công việc nhẹ nhàng hơn thành viên nên cũng có quyền lợi ích hơn thành viên

MứcMức A

Khi hoàn thành tất cả công việc trong 1 ô 

Mức B

Khi hoàn thành tất cả công việc trong 1 ô 

Mức C

Khi hoàn thành tất cả công việc trong 1 ô 

Mức D

Khi hoàn thành tất cả công việc trong 1 ô 

Điều kiệnSau ít nhất 6 tháng hoạt động và hoàn thành trên 90% số nhiệm vụ

Giới thiệu được 2 CTV mới vào ML

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ bắt buộc

Sau ít nhất 6 tháng hoạt động và hoàn thành trên 70% số nhiệm vụ

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ bắt buộc

Sau ít nhất 3 tháng hoạt động và hoàn thành trên 70% số nhiệm vụ

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ bắt buộc

Sau ít nhất 3 tháng hoạt động và hoàn thành trên 50% số nhiệm vụ 
Advertisement

Hoàn thành tất cả nhiệm vụ bắt buộc

Quyền lợi cho CTV=> Được tất cả quyền lợi ở mức B

=> Được cấp giấy khen về hoạt động tình nguyện của Mạng lưới.

=> Được giới thiệu tham gia và ưu tiên chứng nhận tham gia các chương trình để làm CV hoặc xét SV 5 tốt

=> Được tất cả quyền lợi ở mức C

=> 7 loại tài khoản bản quyền miễn phí trong 3 tháng tiếp theo.

=> Được tất cả quyền lợi ở mức D

=> Được mua tài khoản y khoa, khoá học, dụng cụ và quần áo Y tế với mức giá ưu đãi của đối tác mạng luới (giảm từ 10-50%)

=> Cấp chứng nhận hoạt động tình nguyện
Lưu ý: CTV vẫn được xét giải thưởng như ở mục 3 chung với tất cả thành viên trong ML

 

PHẦN 5: LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA MẠNG LƯỚI

Link đăng ký làm thành viên:

Tuyenthanhvien.ykhoa.org

Link đăng ký làm cộng tác viên:

https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1448079832304637

Giới thiệu Huỳnh Lê Thái Bão

BS Huỳnh Lê Thái Bão sáng lập ykhoa.org với mong muốn mang lại những cases lâm sàng, kiến thức và tin tức bổ ích đến với sinh viên y khoa và cộng đồng. Liên hệ Facebook: https://www.facebook.com/huynhlethaibao

Check Also

[UpToDate] Tiền sản giật: Sinh bệnh học (Phần 1)

[UpToDate] Tiền sản giật: Sinh bệnh học (Phần 1) Các tác giả: S Ananth Karumanchi, …