Tag Archives: acid base

[Sinh lý Guyton số 31] Thăng bằng kiềm toan

CHƯƠNG 31 THĂNG BẰNG KIỀM TOAN Sự dịch chuyển của ion hydro (H+): sự cân bằng cũng tương tự như một số ion khác trong cơ thể ví dụ như: phải có sự cân bằng giữa lượng ion H+ được tạo ra và ion H+ thải loại từ cơ thể …

Chi tiết

[Sinh lý thú vị số 37] Toan chuyển hóa: Chất độc Methanol

Ông Nguyên, 59 tuổi, gần đây cuộc sống của ông khá khó khăn. Ông mất việc do “tái tổ chức lại công ty”. (Ông nghĩ do tuổi tác). Vợ ông bỏ ông, và những đứa con thì đổ lỗi cho ông vì sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân. Ông …

Chi tiết