Tag Archives: áp xe

[Sổ tay Harrison số 200] Bệnh tủy sống

  TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG VÀ THỰC THỂ Triệu chứng cảm giác thường gồm dị cảm; có thể bắt đầu ở một hoặc hai bàn chân và tăng dần. Mức độ cảm giác cùng với cảm giác rung thường tương quan tốt với vị trí tổn thương cắt ngang. Có …

Chi tiết