Tag Archives: chia sẻ

[VYPO] Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công?

Một bài báo xuất bản năm 2019 trên Nature với tựa đề: “Genome-wide analysis identifies molecular systems and 149 genetic loci associated with income” (https://www.nature.com/articles/s41467-019-13585-5). Họ đã đưa ra một vấn đề rất hệ trọng, tình trạng kinh tế xã hội (cụ thể hơn là thu nhập) của một cá …

Chi tiết