Tag Archives: cơ thắt vòng

[Sinh lý thú vị số 42] Khó nuốt ( Achalasia).

An, một mua giới bảo hiểm 49 tuổi, người đang gặp vấn đề về tiêu hóa. Ông ta khó nuốt cả thức ăn cứng lẫn dịch, và thỉnh thoảng bị trào ngược. Vấn đề đó hầu như được chú ý khi ông ta căng thẳng, đặc biệt là khi ông …

Chi tiết