Tag Archives: cúm 1918

[Covid 19] Cập nhật Covid 19: So sánh với bệnh cúm năm 1918, lây truyền thứ cấp

Dưới đây là những câu chuyện về virus Corona mà các biên tập viên của Medscape trên toàn cầu nghĩ rằng bạn cần biết ngày nay: So sánh với bệnh cúm năm 1918 Tác giả nghiên cứu, bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện “Brigham and Women’s Hospital” ở Boston, …

Chi tiết