Tag Archives: cyanosis

[Tiếp cận số 13] Hypoxia – Cyanosis (Chứng thiếu oxy – Chứng xanh tím)

Joseph Loscalzo Chứng thiếu oxy (Hypoxia) Vai trò chủ yếu của hệ phổi-tim mạch là cung cấp O2 và dinh dưỡng đến tế bào và loại bỏ CO2 và sản phẩm chuyển hóa. Sự duy trì ổn định chức năng này không chỉ dựa vào hệ hô hấp và hệ …

Chi tiết