Tag Archives: DÂY THẦN KINH SỐ 0

[GIẢI PHẪU] DÂY THẦN KINH SỐ 0 (0 Cranial nerve)

[THÔNG TIN THÚ VỊ] Dây thần kinh số 0 là gì ? (Terminal nerve – 0 cranial nerve) Dây thần kinh số 0 (hay dây thần kinh tận cùng, hay dây thần kinh N, NT, XIII) được phát hiện bởi nhà khoa học người Đức, Gustav Fritsch vào năm 1878 …

Chi tiết