Tag Archives: giải oan

[VYPO] Giải oan cho cận lâm sàng

GIẢI OAN CHO CẬN LÂM SÀNG? Bs. Phan Trúc Có một điều tuy nhiều người biết nhưng ngại nói ra. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật trong y học, số lượng các phương tiện ứng dụng trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị, đánh …

Chi tiết