Tag Archives: Hệ xương khớp

[MindmapsTina] Hệ Xương Khớp _ Chi Trên (P5) – X. Cẳng Tay + Khớp Khuỷu + Khớp Quay Trụ Dưới

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học _ Hệ Xương Khớp – Chi trên (P4) _ X.Cánh tay + Khớp Vai

   Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải Phẫu Học _ Hệ Xương Khớp – Chi trên (P3)_X.Vai

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ …

Chi tiết

[MindmapsTina] Anh văn chuyên ngành – Circulatory System 1

Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải sẽ …

Chi tiết

[MindmapsTina] Giải phẫu học _ Hệ Xương khớp (P1)- Đại cương

   Mindmaps Tina Xin chào các bạn, mình là Tina. Mindmaps là dự án mình tạo ra nhằm chia sẻ những kiến thức y học mà  mình học được khi còn là sinh viên. Vì hầu như mình dùng Mindmaps để học trên trường nên những gì mình truyền tải …

Chi tiết

[Y khoa cơ bản] Bài 6: Hệ xương khớp

I.MỤC TIÊU: Mô tả chức năng của hệ xương khớp Giải thích cách phân loại xương, và cho ví dụ về từng loại Mô tả cách mà khuôn xương phôi thai được thay thế bởi xương Nêu các chất dinh dưỡng cho sự phát triển của xương và giải thích …

Chi tiết