Tag Archives: máy thở

[COVID-19] Máy thở chẳng giúp gì cho bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán?

 Máy thở chẳng giúp gì cho bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán? GS. Nguyễn V Tuấn Quá lệ thuộc vào máy thở có thể chẳng giúp ích gì cho bệnh nhân nhiễm virus, mà có khi làm cho họ chết nhiều hơn! Đó là kết luận của một nghiên cứu …

Chi tiết