Tag Archives: nghiên cứu y học

[Chia sẻ] Những chiêu trò Sơn Đông mãi võ trong y khoa

Nhân đọc một bài báo viết về cái ‘moonshot’ để trị dứt ung thư [1] làm tôi liên tưởng đến nhiều chiêu trò có thể xem là ‘Sơn Đông mãi võ’ trong y khoa. Nhưng chiêu trò này chỉ làm tốn tiền bệnh nhân và người dân một cách không …

Chi tiết

[BDSI]Phân biệt giữa chuyên ngành ứng dụng và công cụ trong phân tích dữ liệu y khoa

Phân biệt giữa chuyên ngành ứng dụng và công cụ trong phân tích dữ liệu y khoa Nguồn: Lê Ngọc Khả Nhi – Biomedical Data Science Initiativies Tuần trước, có bạn đồng nghiệp chia sẻ với Nhi về một workshop Phân tích dữ liệu được tổ chức tại một bệnh …

Chi tiết

[Kỹ năng LS Nội khoa 6] XU HƯỚNG Y HỌC THỰC CHỨNG HIỆN ĐẠI

 Khi tôi học nội trú năm đầu tiên (2015) thì xu hướng y học thực chứng đã bắt đầu trở thành tiêu chí chuẩn mực trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam và tôi nghĩ xu hướng này sẽ còn kéo dài rất nhiều năm sau đó. Y học …

Chi tiết