Tag Archives: osmolar gap

[Sinh lý thú vị số 43] Chứng kém hấp thu Carbohydrate (không dung nạp đường Lactose)

Hà là một học sinh 21 tuổi tại một trường kỹ thuật uy tín. Trong 6 tháng qua, cô trải qua vài cơn đau bụng và chuột rút nặng, theo sau là tiêu chảy. Đầu tiên, cô nghĩ rằng do căng thẳng về những đòi hỏi chương trình học thuật …

Chi tiết