Tag Archives: ran rít

[Kỹ năng LS Nội khoa 3] Kỹ năng thu thập và phân tích thông tin: hỏi bệnh, khám bệnh, cận lâm sàng, theo dõi diễn tiễn.

CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ NĂNG TIẾP CẬN BỆNH NHÂN  BÀI 3 – KỸ NĂNG THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN: HỎI BỆNH, KHÁM BỆNH, CẬN LÂM SÀNG, THEO DÕI DIỄN TIẾN  1. Vai trò của việc thu thập và phân tích thông tin. Ở hai …

Chi tiết

[Case lâm sàng 98] Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Tóm tắt: Một người đàn ông 58 tuổi hút thuốc nhiều năm xuất hiện cơn khó thở khi lao động nhẹ và khi nghỉ ngơi. Tiền sử ho khạc đờm vàng nâu mỗi sáng trong suốt cả năm. Bệnh nhân ngồi ở tư thế “kiềng ba chân‖ đặc trưng (tripod …

Chi tiết