Tag Archives: smoking

[Medscape] Phòng khám chuyên khoa thấp khớp thành công nhờ chương trình giới thiệu cai thuốc lá

Một phương pháp mới được thiết kế để giúp bệnh nhân tại các phòng khám bệnh thấp khớp bỏ thuốc lá đã chứng minh được hiệu quả và  ảnh hưởng trong việc giới thiệu những người sẵn sàng tham gia các chương trình cai thuốc lá miễn phí. Christie M. …

Chi tiết

[MayoClinic] Sử dụng Hookah liệu có an toàn hơn hút thuốc không?

Việc hút Hookah không có gì là an toàn hơn hút thuốc thông thường cả. Hookah, hay được biết đến như là narghile, shisha hoặc goza là một dạng hút thuốc thông qua một hệ thống dẫn đơn giản gồm ống nước cùng với một bình chứa khói thuốc, và …

Chi tiết