Tag Archives: Tăng áp phổi nguyên phát:

[Sinh lý thú vị số 16] Tăng áp phổi nguyên phát: Suy thất phải

Tại thời điểm mất, Nga là một người nội trợ 38 tuổi và là mẹ của 3 đứa trẻ 15, 14 và 12 tuổi. Cô có bằng cấp liên quan đến lập trình máy tính từ cao đẳng cộng đồng, nhưng cô đã không làm việc bên ngoài nhà kể từ khi …

Chi tiết