Tag Archives: write

[Healthline] Liệu giữ một nhật ký lo âu có giúp bạn kiểm soát được căng thẳng?

Bạn thường làm gì khi bị căng thẳng hoặc lo âu? Bạn có kể với bất kỳ ai chịu lắng nghe không? Hay bạn bình tĩnh và ghi lại những suy nghĩ của mình vào một cuốn nhật ký? Phần đa số, mọi người trả lời bằng ý trước – …

Chi tiết