[Tài liệu] HD toàn cầu về lâm sàng Tăng huyết áp của Hiệp hội tăng huyết áp Thế giới

Advertisement

HƯỚNG DẪN TOÀN CẦU VỀ THỰC HÀNH LÂM SÀNG TĂNG HUYẾT ÁP CỦA HIỆP HỘI TĂNG HUYẾT ÁP THẾ GIỚI- 2020

(ISH: International Society of Hypertension )
Thomas Unger, Claudio Borghi, Fadi Charchar, Nadia A. Khan, Neil R. Poulter,
Dorairaj Prabhakaran, Agustin Ramirez, Markus Schlaich, George S. Stergiou,
Maciej Tomaszewski, Richard D. Wainford, Bryan Williams, Aletta E. Schutte

Advertisement

download tại: https://drive.google.com/file/d/1G0x4AmjMb5KXeHZ1gmndlIPaCMeoUUm4/view?fbclid=IwAR2JRTXuYbflZw-HiRGJza89WgIwipCHHQ0G8Tqfah2sdWhoMxGj2fFk-Yg

Nguồn: Hội Nghiên cứu Trẻ về Tăng huyết áp Việt Nam

Group: https://www.facebook.com/1846826215428834/posts/2817956371649142/

Advertisement
Print Friendly, PDF & Email

Giới thiệu Thien Khiem

"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Check Also

[Uptodate-SPK] Chuyển dạ sinh non: Các dấu hiệu lâm sàng, đánh giá chẩn đoán và điều trị ban đầu

Advertisement [Uptodate] Chuyên đề: Sản phụ khoa – Được dịch bởi BS Vũ Tài GIỚI …