[Tài liệu] Vai trò của PEEP và thủ thuật huy động phế nang trong ARDS như thế nào?

trò của PEEP và thủ thuật huy động phế nang trong ARDS như thế nào? Chương 8 trong Evidence-based practice Critical care

Advertisement

download tại: https://drive.google.com/file/d/13kTRm0t6otLNV_A9lDGhufKwByy1rVxw/view?fbclid=IwAR3XWo9sMsg2G2hhiop4Mp-IE9NLOgCIzBsxkCVSq5E6UAUV_O00nvhZ4Cw

Advertisement

Giới thiệu Thien Khiem

Thien Khiem
"The original point of love is located beneath our bottom. We can help someone happy. One speech or action or thinking can lessen someone’s melancholy and enhance his or her happiness”.

Like page Y lâm sàng để cập nhật những thông tin và bài viết mới nhất!

Check Also

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy

[Tài liệu] Các xét nghiệm thường quy Nội dung: Nêu được các loại xét nghiệm …