Tiếp cận và xử trí NGẤT tại Khoa Cấp cứu 2024

Rate this post

Tiếp cận và xử trí NGẤT tại Khoa Cấp cứu 2024

Đây là một phương pháp tiếp cận Ngất dưới góc nhìn của bác sĩ Cấp cứu, mình thấy bài viết này khá hay, giúp bác sĩ cấp cứu tiếp cận và xử trí những bệnh nhân Ngất một cách dễ dàng và toàn diện hơn, giảm thiểu tối đa việc bỏ sót những trường hợp nguy hiểm.

Tác giả: BS Phạm Hoàng Thiên

Link bài viết: [ https://www.facebook.com/groups/diendanykhoa.vn/permalink/1817972761982007/ ]

Xin gửi lời cảm ơn đến tác giả BS Phạm Hoàng Thiên đã đồng ý đăng bài viết lên Diễn đàn Y khoa!

Advertisement

Giới thiệu Nguyễn Hùng Nhật Duy

Check Also

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 𝚃𝙷𝙴𝙾 𝟻 𝙲𝙷Ữ 𝙲Á𝙸

𝚃Ó𝙼 𝚃Ắ𝚃 𝙿𝙷Â𝙽 𝙱𝙸Ệ𝚃 𝙴𝙲𝙶 𝚁𝚄𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ 𝚅À 𝙲𝚄Ồ𝙽𝙶 𝙽𝙷Ĩ, 𝙷ƯỚ𝙽𝙶 Đ𝙸Ề𝚄 𝚃𝚁Ị 𝙲Ả 𝟸 …