[Tim mạch] GHI NHỚ ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BLOCK NHÁNH CHỈ BẰNG MỘT HÌNH ẢNH

Print Friendly, PDF & Email

GHI NHỚ ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BLOCK NHÁNH CHỈ BẰNG MỘT HÌNH ẢNH

Chỉ một câu thần chú: WILLIAM – MARROW và một hình ảnh. Sẽ giúp giải quyết vấn đề nan giải trong đọc ECG block nhánh luôn luôn gây sự nhầm lẫn cho chúng ta!
Có câu thần chú này, từ nay chúng ta sẽ dễ dàng khi gặp phải ECG block nhánh!
Advertisement
Trân trọng cảm ơn bài chia sẻ của tác giả Phan Danh trên Diễn đàn Y Khoa!
Nguồn: BSNT.Phan Danh
Advertisement

Giới thiệu khanhly

Check Also

[Chia sẻ] SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT

SINH BỆNH VÀ CHẨN ĐOÁN TIỀN SẢN GIẬT I. CƠ CHẾ SINH BỆNH Hiểu đơn …